آخرین بروز رسانی 3 ارديبهشت 1393
آسان موتور
اطلس خودرو
ایران خودرو
460.000.000
330.000.000
520.000.000
بهمن
750.000.000
پارس خودرو
جیلران موتور
سایپا
205.000.000
199.000.000
245.000.000
رامک خودرو
کرمان موتور
620.000.000
610.000.000
مدیران خودرو
387.000.000
3.870.000.00
630.000.000
مدیاموتورز
1.010.000.00
900.000.000
1.030.000.00
آخرین بروز رسانی
آسان موتور
اطلس خودرو
ایران خودرو
385.000.000
315.500.000
350.500.000
پارس خودرو
360.000.000
321.100.000
جیلران موتور
سایپا
160.500.000
151.500.000
162.500.000
کرمان موتور
639.000.000
399.000.000
مدیران خودرو
400.000.000
380.000.000
630.000.000
مدیاموتورز
830.000.000
1.020.000.00
990.000.000